TALLINN, TELLISKIVI LOOMELINNAK / 10-11 Juuli

Interdistsiplinaarne KUNSTI- ja MUUSIKAfestival

Festivalist

Kultuuritolm 2015 TELLISKIVI LOOMELINNAK

 

Kus tuleb Tolm ja kellele kuulub ruum?
Tolm on arheoloogia tingimus. 
Tolm on nagu 3D printeri lähteaine, milles vormub tegelikkus. Loodus, kultuur, inimene, arheoloog! 
Soojus, värvid, rõõmud ja vabadus. 
Sinu tänane tassike teed kultuuritolmu on tuleviku arheoloogi jaoks jutukas savipotikild.

 

 

 

Kultuuritolm on interdistsiplinaarne kunsti- ja muusikafestival, mis on ellu kutsutud selleks, et kaardistada ümbritsevat kultuurilist viljelust, tuua kokku inimesi, vahetada ideid ja kogemusi, sünteesida erinevaid eneseväljenduse vorme, avardada teadvuse piire ja reaalsuse kogemust. Festivali toimumise ajal saab Telliskivi Loomelinnaku territooriumist maagililine häppeningipark, totaalne keskkond, kus erinevad sektorid ja tegevused moodustavad integreeritud süsteemi, fiktiivse linnaruumi, kus kahe päeva jooksul leiab aset arvukalt kontserte, performance'eid ja tantsipidusid, viiakse läbi interaktiivseid töötubasid ja kunstiaktsioone, püstitatakse installatsioone, toimub laat ja näidatakse kino.

 

Kultuuritolm seisab selle eest, et kunst tuleks rahvale lähemale. Pahatihti arvatakse, et kunst on midagi elitaarset, millest ainult kitsa eriala esindajad aru saama küündivad. Ent kunst ei ole midagi kauget ja mõistmatut, vaid täiesti tavaline ja inimlik nähtus. Tegelikult pole kunst midagi muud kui vaid mäng. See mäng tuleb lihtsalt tuua kinniste seinte vahelt(galeriidest, ateljeedest ja kunstnike peadest) välja otse inimeste sekka. John Cage on öelnud, et kunstis tuleb ühendada kavatsus ja juhus ning saavutada publiku spontaanne osavõtt. Kunsti peamine eesmärk on ebatavaline kogemus, taju ja teadvuse "fookusest" välja viimine. Publikut tuleb emotsionaalselt kaasa haarata, õhutada esitama küsimusi, sekkuma ja kaasa mõtlema. Nii saab publikust aktiivne osaline kunstiteose sünnis ja selle tähenduse loomes. Publiku aktiivne kaasamine nagu ka erinevate distspliinide vaatenurkade lõimumine avardab kunsti mõistevälja ja suhtevõrgustikke. Publik rikastub läbi kunsti, kunst võidab läbi sünergia ja ka kunstnik saab aru, et palju rahvast on parem, kui vähe rahvast.

 

 

 

VARASEMAD FESTIVALID

 

 KULTUURITOLM 2014

 

Kolmanda samba saladus

 

Kultuuritolm väärtustab selliseid hoiakuid, mida võiks iseloomustada järgmiste märksõnadega nagu sõltumatus(indie), oma peaga mõtlemine(awareness), isetegevus(d.i.y.), uus vaimsus(new age), anarhia kõige laiemas tähenduses ning kaasaegne kunst jne. Festivali aeg ja ruum kujutavad füüsilist kohtumispinda sellistele ideedele ja inimestele, kes julgevad ise mõelda ning levitada seda teadmist. Teadmist, et lunastus ei tule kusagilt väljastpoolt. Ükski institutsioon ega mingi väline jõud ei kujuta endast pääseteed siit kodanlikust surutisest. Ainuke, kes inimest saab aidata, on inimene ise. Sõnum on: ära juhindu tõekspidamistest, mida on sulle ette söötnud su vanemad, meedia, usk, poliitikud, ära usu pankasid, kinnisvaramaaklereid, majandusprognoose – kõiki neid motiveeritud targutajaid. Kasuta oma pead. Usu vaid iseennast ja oma lähikondlasi. Häid inimesi. Üheskoos saab suuri asju teha. Unista ja usu ning unistused saavad tõeks. Sina ise oledki kolmas sammas ja see ongi kogu saladus.

 

 

 

KULTUURITOLM 2013

 

"Igavus liidab, meelelahutus lahutab."

 

2013. aasta  festivaliga võeti fookusesse igavus  kui mingi tunne, mis on meile kõigile tuttav. Kuid festival ei rõhunud mitte niivõrd situatiivsele igavusele (st ei püüdnud pakkuda võimalikult igavat programmi), vaid pigem igavuse loomingulisele aspektile.  Sest selline igavuse tunne eelneb igasugusele loomingulisele tegevusele.  Selline igavus tekitab soovi luua midagi uut selmet rahulduda olemasolevaga. Tegelikult võib öelda, et rahuldamatus etteantuga kannustab kõiki, kes midagi loovad.  Igavus on midagi, mida on kõik kogenud. Kui igavuses tärkab inimeses looja, siis loomingulisus ja mäng on midagi, mis ühendab meid kõiki. Seevastu passiivne meelelahutusele allutatud inimene on tuim ja tuimus eraldab meid tumeda seinaga  üksteisest. 

 

 VIDEO

 

 

 

 

KULTUURITOLM 2012 

 

Naabrid ja musoon: "Minu naabrid kuulavad väga head muusikat ja mul on kama 2, kas see meeldib neile või mitte!"

 

2012. aastal oli festivali fookuses muusika kui kõikidest kõige vahetum ja särtsakam kunstiliik. Naabrid tähistasid naabreid nii otseses (Kalamaja, Baltikum, Soomelaht, (Ida-) Euroopa), kui ülekantud tähenduses (erinevad kunstidistspliinid, muusikastiilid, muusikakuulamise viisid), viisid, mis kõrvust viisid.  

 

VIDEO

 

 

KULTUURITOLM 2011 

 

"Kuhu lähed idaeurooplane?"

 

2011. aastal oli festivali läbivaks motiiviks idaeurooplase identiteediküsimus ja sellega seotud müüdid. Seetõttu oli festival ka mõneti reflektiivne ja mänglevalt mõtlik. Läbi erinvate praktikate ja loominguliste tegevuste võeti analüüsida ja läbi mängida erinevaid Ida Euroopat ja idaeurooplast puudutavaid müüte. Uuriti, kuidas näevad meid teised ja kuidas me ennast ise tajume kui erilise kultuuripärandi kandjad ning kuidas see pärand meid mõjutab. 

 

VIDEO

 

Dokument: "Kuhu lähed idaeurooplane?"

 

VIDEO

 

KULTUURITOLM 2010

 

"Enesetolmeldamine. Autogenees."

 

 

protokultuur